Bel 06-46392445

Wat te weten

Bij een opdracht komt veel kijken, er zijn een aantal dingen die u moet weten voor de opdracht.

Hieronder vind je informatie over handige dingen die u moet weten voor een opdracht.

Maten

Het exacte inmeten(fabricage maten) van u kozijnen wordt door een van onze medewerkers op afspraak gedaan.
M&S Kozijn behoud zich het recht om hulpprofielen aan het kozijn te bevestigen, indien dit tijdens het inmeten van u kozijnen voor een vakkundige montage nodig mocht zijn, waardoor het uiterlijk van het profiel iets verandert.

Wij vragen u hierbij aanwezig te zijn, zodat draairichting en indelingen van de kozijnen, maar ook eventuele wijzigingen in uw opdracht kunnen dan alsnog doorgesproken en vastgelegd worden.

Afwerking

Bij renovatiekozijnen met binnen afwerking veranderen de breedte en hoogte van de binnen dagmaten.
Als u de gordijnen, lamellen e.d. terug gaat plaatsen zou het kunnen dat deze aangepast moeten worden.
Ook willen wij u er op attenderen dat de draaikiep ramen naar binnen opengaan en hierdoor tegen het gordijn of lamellen e.d. kan komen.
M&S Kozijn is daarom niet verantwoordelijk voor de maatvoering van en het terug monteren van u gordijnen, lamellen en vitrages.

Montage van de kozijnen

Wij vragen u, of uw gemachtigde, om zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de montage van de nieuwe ramen. Eventuele praktische problemen kunnen dan direct met de monteur worden besproken en opgelost worden.M&S Kozijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:Het verwijderen van asbesthoudende producten die in uw woning voorkomen.
Deze moeten dan in eigen beheer, of op de daarvoor voorgeschreven wijze worden verwijderd. Indien hierdoor het werk tijdens montage van de kozijnen moet worden stopgezet, dan kan M&S kozijn hiervoor een schade bedrag [ inkomstenderving] indienen.

Indien M&S kozijn de asbesthoudende producten verwijdert om oponthoud van het werk tegen te gaan, is M&S kozijn dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor kosten,schade en gevolgschade aan gezondheid en materialen van welke aard dan ook, die hieruit zouden of kunnen voortvloeien.
M&S kozijn zal deze asbesthoudende producten niet afvoeren.

Losliggende stenen, rollagen, waterslagen, alsmede scheuren en overige bouwkundige gebreken die blijken of ontstaan tijdens het demonteren en/of monteren van de elementen.
Eventuele schade binnen en/of buitenhuis welke kunnen ontstaan tijdens de door ons uit te voeren werkzaamheden als gevolg van:

  • Door de klant niet goed vrijmaken en/of afdekken en beschermen van de werkplek.
  • Schade aan tuin en toebehoren
  • Slechte weersomstandigheden.

Na het gereedkomen van het werk, wordt u gevraagd om met de monteur alles te controleren, en vervolgens samen een opleveringsformulier te tekenen.
Eventuele onvolkomenheden kunt u hierop kenbaar maken, welke dan zo spoedig mogelijk door ons worden verholpen.

Producten

Het is mogelijk dat er een kleurafwijking in de verschillende producten zit, omdat deze anders van samenstelling zijn. Het glas,kozijnen en overige producten wordt volgens de Nederlandse Normen (NeN) geleverd en geplaatst.
Deze norm staan krasjes en afwijkingen toe, volgens de norm opgenomen bepalingen.
Reclamatie`s m.b.t. al deze producten worden getoetst aan deze normen.
Glas is een kwetsbaar product.Hopende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd